P.P.H.U. Rego Sp. z o.o.

Nowa Wieś ul. Górna 19,
64-510 Wronki
Prezes zarządu
Mariusz Jaskuła
Dział handlowy i księgowość
Renata Jaskuła
Dział administracyjno-prawny
Krystian Jaskuła