Rozpoczęcie procedury wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz specyfikacji technicznej ISO/TS 16949: 2009

Rozpoczęcie procedury wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz specyfikacji technicznej ISO/TS 16949: 2009

P.P.H.U. Rego sp. z o.o. rozpoczęła procedurę wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami ISO 9001:2015. Zakończenie procedury wdrażania oraz certyfikacja planowana jest na IV kwartał 2017 r.