Pozytywny wynik auditu nadzoru pod kątem zgodności z ISO 9001:2015

By in
Pozytywny wynik auditu nadzoru pod kątem zgodności z ISO 9001:2015

Uprzejmie informujemy, że P.P.H.U. Rego Sp. z o.o. w dniu 18.12.2018 r. pozytywnie przeszła pierwszy audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością pod kątem zgodności z normą ISO 9001:2015 r.

Co dodatkowo bardzo nas cieszy w wyniku przeprowadzanego auditu nie stwierdzono żadnych niezgodności.